צור קשר
משלוחים חינם לכל הארץ!

אמון הציבוראתר כזה מחוייב לכללי הגינות במסחר שהוגדרו ע"י ארגון אמון הציבור.

 

מהו ארגון אמון הציבור?

 

אמון הציבור פועל לקידום הגינות בעסקים במתכונת הנהוגה בעולם ובראשית דרכו קיים שיתוף פעולה עם הארגון האמריקאי ה- ™BBB, הפועל זה כמאה שנים בתחום זה.

אמון הציבור נותן מענה לבעיות העסק והצרכן ע"י יישוב מחלוקות בין צרכנים לעסקים ומספק לציבור מידע אודות עסקים וגופים ציבוריים המתחייבים לפעול בהתאם לסטנדרטים גבוהים של הוגנות ועומדים בבקרה של אמון הציבור (בתשלום). כלומר עסקים המתנהלים באופן המקפח זכויות צרכנים ונמנעים מלתקן עוולות לא יכולים להיות חלק ממחוייבי אמון הציבור.

אמון הציבור, בסיוע מועצה ציבורית המורכבת מאישי ציבור ומומחים מהשורה הראשונה בתחומים השונים, מסייע בגיבוש אמות מידה להתנהלות ראויה בענפי המשק השונים.

 

כאשר צרכן מבקש לרכוש מוצר או שירות הוא יכול לדעת האם העסק התחייב לכללי אמון הציבור. כך יידע כי קנה במקום המחויב להגינות ומבוקר על ידי אמון הציבור כך שאם יתעוררו בעיות - יש לו כתובת לפנות אליה ובטחון רב יותר בקניה.